Cho Thuê Xe Samco ( 35 Chỗ)

  Liên Hệ

  Phụ trội ngoài giờ: 150.000 đ/1h
  Phụ trội quá km: 15.000 đ/1km
  Sử dụng cuối tuần: 3.000.000 đ
  Sử dụng lể tết: +30%


  T.Hiệu: SAMCO
  Số chỗ: 35
  Đời xe: 201f3
  Màu xe:xanh trắng
  So sánh