Cho thuê xe tháng 16 chỗ

Liên Hệ

Phụ trội ngoài giờ: 80.000 đ/1h
Phụ trội quá km: 10.000 đ/1km
Sử dụng cuối tuần: 2.200.000 đ
Sử dụng lể tết: +30%


T. Hiệu: TOYOTA
Số chỗ: 16 chỗ
Đời xe: 2011 - 2013
Màu xe: Trắng - Xanh
So sánh