Cho thuê xe tháng innova 7 chỗ

Liên Hệ

Phụ trội ngoài giờ: 50.000 đ/1h
Phụ trội quá km: 6.500 đ/1km
Sử dụng cuối tuần: 1.200.000 đ
Sử dụng lể tết: +30%


T. Hiệu: TOYOTA
Số chỗ: 7 chỗ
Đời xe: 2011
Màu xe: Trắng Bạc
So sánh