Cho thuê xe tháng innova

Liên Hệ

Phụ trội ngoài giờ: 50.000 đ/1h
Phụ trội quá km: 6.500 đ/1km
Sử dụng cuối tuần: 1.200.000 đ
Sử dụng lể tết: +30%


T.Hiệu: Innova
Số chỗ: 7
Đời xe: 2011
Màu xe:trắng - đen
So sánh