Cho thuê xe Toyota Camry 2.4

Liên Hệ

Phụ trội ngoài giờ: 200.000 đ/1h
Phụ trội quá km: 20.000 đ/1km
Sử dụng cuối tuần: 3.000.000 đ
Sử dụng lể tết: +30%


T. Hiệu: TOYOTA
Số chỗ: 4 chỗ
Đời xe: 2011 - 2013
Màu xe: Đen
So sánh