Cho Thuê Xe Toyota Camry 2.4

  Liên Hệ

  Phụ trội ngoài giờ: 150.000 đ/1h
  Phụ trội quá km: 15.000 đ/1km
  Sử dụng cuối tuần: 1.300.000 đ
  Sử dụng lể tết: +30%


  T.Hiệu: Toyota Camry 2.4
  Số chỗ: 4
  Đời xe: 3013
  Màu xe:Đen
  So sánh