Xe ủi

Liên Hệ

Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đ/1h
Phụ trội quá km: 10.000 đ/1km
Sử dụng cuối tuần: 1.800.000 đ
Sử dụng lể tết: + 30%


T. Hiệu:
Số chỗ:
Đời xe:
Màu xe: Vàng
So sánh