Mẫu hợp đồng thuê xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o---------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Số: 1210/2015 /HĐVC

Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên

Hôm nay, ngày  12   tháng  10  năm 2015 Chúng tôi gồm:

Bên A:

Đại diện: Ông ( Bà)                                               Chức vụ:  Trưởng đoàn

Địa chỉ:

Điện thoại:          

MST/CMND:  

Bên B: CN CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HA NA

Địa chỉ: Số 19/19 Nguyễn Văn Nguyễn, P. Tân Định, Q1, TP. HCM

Đại diện: Ông Phạm Văn Nam                       Chức vụ:  Giám đốc

Điện thoại: 08 38 86 86 65

Mã số thuế: 0105836955-001

 Sau khi xem xét, bàn bạc hai bên tiến hành lập hợp đồng dịch vụ vận chuyển gồm có các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- Bên B nhận cho thuê xe vận chuyển hành khách theo nội dung bên A yêu cầu

- Số lượng xe:  01                                  Loại xe: Samco

- Thời gian: Từ 25/10/15

- Lộ trình: KCN Vship 1 đi Thống Nhất – Đồng Nai và ngược lại

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Tổng giá trị hợp đồng tạm tính: 2,500,000 VNĐ                           Chưa bao gồm VAT

Bằng chữ: Hai triệu năm trăm ngàn chẵn

ĐIỀU 3 : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

            - Thanh toán theo thực tế

- Phương thức thanh toán: Bằng chuyển khoản/ Tiền mặt

                - Thời gian thanh toán : Khi bên B giao hóa đơn tài chính cho bên A

Đợt 1 : Đặt cọc :500,000 VNĐ  Bằng chữ :  Năm trăm nghìn đồng chẵn . Ngay sau khi hợp đồng được kí kết

Đợt 2 : 2,000,000 VNĐ  Bằng chữ :  Hai triệu đồng chẵn, Cùng với các khoản phát sinh nếu có, Sau khi kết thúc hành trình có xác nhận của người sử dụng xe

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Bên A cung cấp cho bên B các thông tin về địa điểm, thời gian, lịch trình đi cụ thể.

Bên B đảm bảo cung cấp cho bên A đúng các yêu cầu về chất lượng phương tiện và chất lượng phục vụ.

            Đưa đón hành khách từ địa điểm xuất phát đến nơi trả khách đúng giờ, theo đúng lộ trình đã thoả thuận. Lệ phí cầu, đường, bến bãi và các khoản lệ phí khác trên đường đi do bên B chịu.

            Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật đảm bảo an toàn tuyệt đối.

ĐIỀU 5: NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC

            Trong quá trình phục vụ nếu để xảy ra hỏng hóc xe đột xuất thì bên B có trách nhiệm khắc phục kịp thời hoặc thay thế xe khác cùng chất lượng để đảm bảo kế hoạch phục vụ và phải được thống nhất với bên A.

Bên A phải thông báo cho bên A những thay đổi về số lượng xe ( Nếu có) Trước 07 ngày làm việc. Sau 7 ngày làm việc mà không có thay đổi gì, nếu bên A không đi thì sẽ bị mất số tiền cọc trên đây.

ĐIỀU 6: CAM KẾT THỰC HIỆN

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, bất kì sự thay đổi nào trong hợp đồng cũng phải có sự đồng ý bằng văn bản của cả 2 bên.

Hợp đồng này là thanh lý hợp đồng khi bên A và bên B kết thúc mọi thủ tục thanh toán, và bên A nhận được hóa đơn tài chính của bên B

Hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau được hai bên thống nhất đồng ý và cùng ký tên dưới đây, Bên A giữ 01 bản và bên B giữ 01 bản./.

 

  ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

  • hanavietnam.com
  • hanavietnam.com

Scroll To Top

CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng Hộp thường