Mẫu phiếu xác nhận dịch vụ

Đây là mẫu văn bản lệnh điều xe và phiếu xác nhận dịch vụ của công ty Hana Việt Nam 

LỆNH ĐIỀU XE. PHIẾU XÁC NHẬN DỊCH VỤ

(Bill for car rental/Confirm services Form)

Kính gửi quý khách, để chúng tôi phục vụ ngày càng tốt hơn xin quý khách vui lòng cùng lái xe kiểm tra và xác nhận những thông tin dưới đây khi kết thúc hành trình. Trân trọng cảm ơn và mong sớm gặp lại quý khách

Dear customers, to better serve you please check with driver and confirm the following information at the end of the journey. Thank you very much and look forward to see you

Tên đoàn:..................................................................

(Tour code)

Tên khách: ...............................................................

( Clients name)

Điện thoại khách hàng: ............................................

( Client’ phone/ Mobile)

Tên lái xe: ................................................................

( Driver name)

Điện thoại lái xe: .....................................................

( Driver’s Phone/Mobile)

Biển số xe: ..........................Loại Xe:.........................

( Car registered Plate and Type of Car)

 

Thời gian và địa điểm đón khách:..........................................................................................................................

( Pick up time and Venue)

Ngày

Giờ đi

Lộ trình

Giờ về

Tổng KM

Lưu đêm

KÍ nhận

(Date)

(Beginning)

(Routing and dentail)

(Ending)

 

Overnight

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét của khách hàng:   Tốt(Good)             Bình thường(Fair)                        Kém(Bad)         

Tổng số tiền khách hàng thanh toán:.........................Thanh toán ngay                     Thanh toán sau

Chi phí xăng dầu:.....................................VNĐ    Chi phí cầu đường:..................................( VNĐ)

Ngày .........Tháng........Năm 2016

( Date.....Month.....Year 2016)

Điều hành xác nhận                                Khách hàng xác nhận                       Lái xe xác nhận

(Operator’s signature)                                   (Client’s signature)                     (Driver’s signature)

 

 

  Phạm Văn Nam

                                                                                                                            

  • hanavietnam.com
  • hanavietnam.com

Scroll To Top

CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng Hộp thường